Truyện Online

Phạm Văn Trình: Mưu lược gia giúp triều Thanh tiến vào quan ải

Trong thời kỳ chuyển đổi giữa nhà Minh và nhà Thanh cũng không ngoài cái lệ đó. Trong giai đoạn này đã xuất hiện một nhà mưu lược tài năng phi...
  1,190 xem

Lưu Cơ: Nhà mưu lược xây dựng nhà Minh

Lưu Cơ, tự Bá ôn, người Thanh Điền, Triết Giang. Sinh vào năm thứ tư niên hiệu Chí Đại, đời vua Võ Tông nhà Nguyên...
  942 xem

QUÁCH GIA: Một Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai

Mưu Lược Gia Không Bao Giờ Tính Toán Sai Quách Gia Phần 1. Giới thiệu Một đêm vào cuối năm 208 sau công nguyên. Tại Nam Quận. Một bữa tiệc có ngụ ý đặc biệt đang diễn ra. Lúc bấy giờ, người chủ buổi tiệc này chính là Tào Tháo, một nhân vật khét tiếng
  747 xem

TRƯƠNG LƯƠNG: Bậc Thầy Của Đế Vương

Tại sao Tư Mã Thiên lại có sự ức đoán về hình tượng Trương Lương như vậy? Điều đó tất nhiên là có quan hệ đến việc Trương Lương....
  987 xem

PHẠM THƯ: Nhà Mưu Lược Gia Giúp Tần Hoàng Thành Đế Nghiệp

Phạm Thư (? - 255 trước công nguyên), tự Thúc, là người nước Ngụy thời Chiến Quốc. Phạm Thư phụ tá cho Tần Chiêu Vương...
  1,090 xem

TRƯƠNG NGHI: Nhà Tung Hoành Đưa Nước Tần Trở Thành Cường Quốc

Trương Nghi là người nước Ngụy, thuộc hàng thứ dân của nước này. Ở nước Ngụy ông không được trọng dụng...
  985 xem