Tin Nhắn SMS Chào Buổi Sáng

Hỗ trợ:    949 xem

‼️ XƯỞNG IN PHONG BAO LÌ XÌ TẾT - 2019 TUYỂN SỈ LẺ GIÁ GỐC‼️

Tin Nhắn Chào Buổi Sáng

hinh-tin-nhan-chao-buoi-sang-dep
Tin nhắn chào buổi sáng, sms chao buoi sang, sms chào buổi sáng, tin nhắn sms chào buổi sáng đẹp vui tươi giúp ngày mới năng động hơn.

Tải trọn bộ tin nhắn chào buổi sáng
TẢI MIỄN PHÍ
hoặc soạn tin
TAI 3D12528 gửi 6022 (500đ)

__:♥____:♥:____♥:__

Tin Nhắn 1

 

|””|\_/|””|:”* . *”:
| |ột _.-“
|__|\_/|__| Ngày Mới
¤:·.(¯`°´¯).Tốt.Đẹp.·¤
..。☆☆Và☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””|:”* . *”:
| |ạnh_.-“
|__|””|__| phúc’!
»™ ¶_HAPPY DAY ™«

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 1 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87054 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87054 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 2

.°..•.,★,…°.Love you…
…..,*,°,*,.. Hôn e!!!★
..,**Π**,…°…..°…..
******* ..☆.*•
˚.˚.˚.˚.˚
…•….•…..•
____Chuc__e_________
(¯`v´¯)_ ngay ° moi ____
.`•.¸.•´_______vui___
¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨) ve!
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•..

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 2 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87056 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87056 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 3

*(¨`•.•´¨)(¨`•.•´¨)*
**`•.(¨`•.•´¨)..•´**
***`•.¸.•´***
CHAO_BUOI_SANG
(¯`v´¯)(¯`v´¯)F
.´¯`·.¸.·´ `·.¸.·´ ¯`.O
`….I.LOVE.YOU…´r
`.. …………….. ..´e
` …………´v
“..”er

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 3 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87058 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87058 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 4

.:!|!:._.:!|!:.
“:::Chao:::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“::: Buoi ::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“:: Sang.::”
“-!|!-“

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 4 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87060 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87060 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 5

BUOI SANG TOT LANH . . . . .
,°{@}°,°{@}°,
*,°{@}.{@}.{@}°,*
{@}¤{⑧}•{③}¤{@}
,'{@}¤,{@},¤{@}’,
,¤*¤{v}¤*¤,
\\\|///
\\V//
,\v/,
/()\

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 5 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87062 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87062 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 6

█▄▆▄..
█.█..█
█▆…▀▅▅▀.

█..█…▅▅▅
..█..█.█▅
.███▅▅

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 6 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87064 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87064 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 7

(>^^^<) (>~~<)
( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(”’).+””-.,.-“”+.(,,,)
*, ..Love.. ,*
*- .,. -*
!s2___s2___s2!
Chao Buoi Sang !

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 7 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87066 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87066 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 8

.:Dung yen !
Gio tay len !
,________________.
%!!!!_ ”’_,====’
/_”_/-‘-‘
Cuop day !
Ra khoi giuong!
Nham mat lai…
San sang chua ?
C
CH
CHA
CHAO
CHAO B
CHAO BU
CHAO BUO
CHAO BUOI
CHAO BUOI S
CHAO BUOI SA
CHAO BUOI SAN
CHAO BUOI SANG

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 8 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87068 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87068 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 9

☆ •.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.•
…..».•º`•.CHÀO.•´º•.«……
☆.•’..(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.
、、、、、、
☆•.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.•
….».•º`•.
BUỔI.•´º•.«….
☆.•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.
、、、、、、
☆•.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.•
…».•º`• .SÁNG.•´º•.«…
☆.•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.
、、、、、、
☆•.¸(`’•.¸*¤*¸.•’´)¸.•
..».•º`• .I LOVE.•´º•.«..
☆.•'(¸.•’´*¤*`’•.¸)`’•.
、、、、、、
。ーゞ丷 YOU ☆
。ღHÔN EMღ。☆

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 9 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87070 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87070 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 10

. “” .
l
‘ ,,,, ‘ HÀO
I!I””‘ .
I!I…. ‘
I!I”””‘ .
I!I….. ‘ UỔI
. “” .
‘ ,.
. . ” .
‘ .,,. ‘ ÁNG
:-Go0d m0rning

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 10 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87072 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87072 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 11

☆0☆ 0.
,.0
‘*., I love you.”
☆ 0☆
‘* ☆*’
____Ngay moi__________
(¯`v´¯)_vui ve_____
_•.¸.•´_____nhe___
¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨)___
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•_

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 11 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87074 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87074 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 12

.:!|!:._.:!|!:.
“::.Chao.::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Buoi..:::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:.
“::.Sang.::”
“-!|!-“
.:!|!:._.:!|!:._.:!|!:.
“:::.Love You::::”
“‘-!|!-“”-!|!-‘”
™ ¶_ove ß@ßY ™«

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 12 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87076 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87076 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 13

(¸.•´★¸.•´☆¸.•´¨)
(¸•´(¸.•´(¸.•´(¸.•´(¸•´)
mở mắt ra nào cô bé để nhìn
xem một ngày mới bắt đầu rồi kìa.
♥ Chúc buổi sáng tốt lành! ♥
(¸¸.▽.※.▽•¨)¸.•´)¸.•*’)
(¸.•´★¸.•☆¸.•´¨)

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 13 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87078 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87078 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 14

______合_ ..*”*.*”*.
/\_________’\ “+._.+”
|_|_圆__画_|’辔辔辔’
噩 ¤ 噩 chuc m0t
¤ 噩 ¤ bu0j sang
噩 ¤ 噩 t0t lanh
※°°♀●♂ 辔 辔
°°※『NgOi S☆o
M☆y Man.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 14 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87080 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87080 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 15

 

__:♥____:♥:____♥:__
° ☆ ° ☆ ° ☆ ° ☆
°☆ °☆°☆
°|””\|””|:”* . *”:
°| |gay_.-“♥
°|__|\__|moi vui ve!
,*””””*, ,*””””*,
(0 ‘ _ ‘ ) 0
=(,,)=(,,)=(,,)=(,,)=!!!
™ ¶_ove ß@ßY ™


Tải Về Máy Tin Nhắn 15 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87082 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87082 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 16

|””|\_/|””|:”* . *”:
| |ot _.-“
|__|\_/|__| ngay moi
¤:·.(¯`°´¯).vui.ve.·¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””| :”* . *”:
| |anh_.-“
|__|””|__| phuc’!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«


Tải Về Máy Tin Nhắn 16 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87084 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87084 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 17

|””\|””|:”* . *”:
| | _.-“☆
|__|\__|gày
|””|\_/|””|:”* . *”:
| | _.-” ☆
|__|\_/|__|oi’
\”\ /”/ :” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-“
\__./ui ☆
\””\ /””/:” * . * “:
\ \_/ / “-. _ .-“
\__./e?☆

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 17 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87086 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87086 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 18

.+””+.
l
‘+,,,,+’ HÀO
I!I””‘+.
I!I……+’
I!I”””‘+.
I!I……..+’ UỔI
.+””+.
‘+,.
“+.
‘+.,,.+’ ÁNG
(^_^) hjj,daz thui em.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 18 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87088 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87088 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 19

ღ.ღ.ღ.ღ ♫♫ . . • . .
. . • . . . Buoi . . . • . .
. . • . . Sang ღ.ღ
.♥♫♫ . • . Tot . • ….
. ☆ . ღ.ღ . • . Lanh..
♥♫♫♥.. • .. ☆ . .. ..
(¯`v´¯) Happy. .. ..
.`·.¸.·´ Day . ..
¸.·… ´¸.·´¨) ¸.·*¨) . . .
Good morning to you !

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 19 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87090 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87090 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 20

____♥♥♥_____♥♥♥_____
__♥_____♥_♥_____♥___
__♥______♥______♥___
___♥___Chao___♥____
_____♥_______♥__ ___
_______♥___♥________
_________♥__________
_______♥___♥________
_____♥_______♥______
___♥_BUOISANG_♥____
__♥______♥______♥__
__♥_____♥_♥_____♥__
____♥♥♥_____♥♥♥____

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 20 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87092 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87092 [SĐT Nhận] gửi 6522

hinh-chuc-buoi-sang

Tin Nhắn 21

I!I””‘ .
I!I…. ‘
I!I”””‘ .
I!I….. ‘ UỔI
. “” .
‘ ,.
. . ” .
‘ .,,. ‘ ÁNG
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\___
IĐitìmtìnhyêu-II”;\,___.
I_…_…____==I=II_I…,.]
“(@)'(@)””(@ )(@) = (@)>

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 21 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87094 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87094 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 22

 

Maj oJ sang roi em ak!
Anh.hun.phat.na’
Uh…
1.phat.thu@.na’
/)_/)(‘ _(‘
( Λ_Λ)(Λ_Λ )
(____*_)(______)..
chut…..!chut
chut…
hjx! Ngaj wa’

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 22 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87096 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87096 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 23

 

|””|\_/|””|:”* . *”:
|………|ot _.-“
|__|\_/|__| buoi sang
¤:•.(¯`°´¯).vui.ve.•¤
..。☆☆Va☆☆。..
..。☆☆….☆☆。..
|””|__|””| :”* . *”:
|******|anh_.-“
|__|””|__| phuc’!
»™ ¶_ove ß@ßY ™«

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 23 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87098 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87098 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 24

……*.*.*……*.*.*…..
.*.*……*.*..*.*….*.*.
*.*…………*………..*.
…*.*……Chao…..*.*..
……*..*………..*.*….
……….*.* .* .*.*…….
…………..*.*…………..
……*.*.*……*.*.*…..
.*.*……*.*..*.*….*.*.
*.*…………*………..*.
…*.*Buoi Sang…*.*..
……*..*………..*.*….
……….*.* .* .*.*…….
…………..*.*…………..

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 24 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87100 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87100 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 25

.-+-._.-+-. “. CHAO .”
.-+-._.-+-. ._.-+-.
“. BUOI .” SANG .”
“+. _.+’ +._.+”
____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ “. T&N .”
|_|___::___| ‘+.__.+’
I / forever
Love / only
You / love

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 25 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87102 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87102 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 26

*”” ._. “”*. CH
*. I .* a
” ._. ” o.
BUOI .*”” ._. “”*.
SANG *. S2 .*
” ._. “
.*”” ._. “”*.
*. U .*
” ._. “

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 26 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87104 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87104 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 27

O * O O * O
O * O * O
O Have A Nice Day O
* O love – you O *
* O *
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. L¤Ve .*
” – .,. – “
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
“::: I LOVE U :::”
“-!_!-“”-!_!- “
/)…/)/)…/)
( -_-) ( -.- )
(..)(..) (..)(..)

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 27 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87106 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87106 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 28

.:*”””*:..:*”””*:. Chúc
☆…..[๓]ãเ [๓]ãเ….☆ em…
“……. [ÿ]êü …….” hạnh
“….EM……..” phúc
“………” trong
“..” ngày
moi •

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 28 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87108 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87108 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 29

……./ 7…………….♪
……/_(
……|_|……♪
……|_|……………………..♪
……|_|……. ♪
……|_|……………♪
..((¯¯¯¯)) …… ♪
…)).O.((………. ♪
..//..=..\……….. ♪
.((.____.))……… ♪
Have a Nice Today !


Tải Về Máy Tin Nhắn 29 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87110 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87110 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 30

☆。○ 。° 。° 。☆ ○
。。 °○☆°。。☆° °
○° ☆ ○°。。°。 。○
»»Buoi ««
…..»» Sang ««…..
……..»» VV Nhé!««……..


Tải Về Máy Tin Nhắn 30 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87112 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87112 [SĐT Nhận] gửi 6522

tai game phong van truyen ky

Tải PVTK về miễn phí

BÌNH LUẬN

Có thể bạn quan tâm?

NHỮNG LỜI CHÚC BUỔI SÁNG HAY NHẤT

Những lời chúc buổi sáng hay nhất ý nghĩa nhất dành tặng những người thân yêu nhât...
30,429 xem

Giới trẻ háo hức với mẫu Bao Lì Xì Tết 2019 – năm Kỷ Hợi

Các mẫu bao lì xì hot trên thị trường đang trở thành xu hướng của giới trẻ... thiết kế độc quyền cho các Bao lì xì loại này có một màu sắc đặc trưng riêng đó là màu nâu, màu ..
196 xem

Tin Nhắn SMS Chúc Mừng Sinh Nhật

Ngày sinh nhật ý nghĩa hơn với món quà tinh thần từ những mẫu SMS cực kute
608 xem

Tin Nhắn SMS Chúc Mừng Ngày 20-11

Tin nhắn sms tạo hình ấn tượng như hình giỏ hoa, lẵng hoa, trái tim... để chúc mừng
407 xem

Tin Nhắn SMS Tình Yêu Kute

Những tin nhắn quan tâm đến người yêu ý nghĩa nhất, Con gái luôn thích được quan tâm
511 xem