Nổi bật nhất

Tin Nhắn SMS Chúc Mừng Ngày 20-11

Hỗ trợ:    383 xem
Tin Nhắn Chúc Mừng Ngày 20-11

hinh-chuc-ngay-nha-giao-viet-nam
Tin nhắn chúc mừng ngày 20-11, sms chuc mung ngay 20-11, tin nhắn chúc mừng ngày 20-11 ý nghĩa gửi tặng Thầy/Cô.

Tải trọn bộ tin nhắn chúc 20-11
TẢI MIỄN PHÍ
hoặc soạn tin
TAI 10D12528 gửi 6022 (500đ)

__:♥____:♥:____♥:__

Tin Nhắn 1

_)l(_
@@@@
@@@@@
@@@@@@@
\xxxxxxx/
\_*_=_/
Giỏ Hoa Hồng! e Tặg Cô nhân ngày 20/11 !


Tải Về Máy Tin Nhắn 1 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87526 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87526 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 2

 

 

。、★、•、、、
、、 ☆ 、\*•
•☆\•\☆\、*
\、*• \☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi.
còn cô ở lại.
Mái chèo đó là những viên phấn trắng.
Và cô là người đưa đò cần mẫn.
Cho chúng em định hướng tương lai !

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 2 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87528 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87528 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 3

. “”-., ,.-“” .
# HAPPY #
*TEACHER*
,. “”-.,20/11_,.-“” .,
*._.*Vui*._.*Ve*._.*
*Hanh*._.*Phuc*._.
*Ngap*._.*Tran*._.*
* Niem*._.*Vui !!*!.
“”-., ,.-“” .
@ TEACHER @
¤ DAYS ¤
¥^_^20/11^_^¥
*-.-* Cam On *-,-*
“-“Co”-“
“>Nhieu Lam<“

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 3 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87530 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87530 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 4

。 _::_______ ★。
☆/_________/ 。
|画_画|_’|☆。★。 ☆
。。、、、、、
、、、、、\☆。\☆
\\\\、*\
\☆、\\\
、、*\\、
。★。 ☆ 。
Happy To day! I ♥ U
★。 ☆ 。
★。20-11 ☆ 。
chuc co luon manh khoe va thanh dat tren con duong cong danh!!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 4 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87532 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87532 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 5

!!\ !! nhân
!! \ !! dịp
!! \!!Gày 20-11
-_-chúc
..””.. !! !!
-_-cô
\ \ \//ui
công tác tốt


Tải Về Máy Tin Nhắn 5 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87534 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87534 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 6

__ __
)__ll___)
)___ll____)
)____ll_____)
,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=Ỉ:-*’/
\_/__Nhà__Gíao__Việt__,Nam
Tháng năm dầu dải nắng dầm mưa.
Con đò trí thức Cô đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười.
Tình yêu xin tặng đến Cô suốt đời.
Con đò mộc – mái đầu sương.
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 6 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87536 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87536 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 7

。•、、★、•、、、•、•、
、、 ☆20-11 ♥ 、\*•
•♥☆\Happy•\☆\、
\、*• ♥\☆\、•、
•、╭⌒╮⌒⌒╮\* •、
Chúc Cô luôn vui vẻ
Hạnh phúc và thành công!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 7 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87538 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87538 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 8

╔╗╔╗.☆° 〇…
║╚╝║..°20-11°.
║╔╗ .A P P Y…
╚╝╚╝…2012 …
Chúc Cô 20-11
Những điều tốt đẹp nhất
Sức khỏe dồi dào
Và công tác tốt!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 8 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87540 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87540 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 9

。、★、•、、、
、、 ☆ 、\*•
•☆\•\☆\、*
\、*• \☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi,
còn cô ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và cô là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng em định hướng tương lai!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 9 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87542 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87542 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 10

☆ ·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·. 20-11.·´º·.«
☆.·'(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·. Chúc.·´º·.«
☆.·'(¸.· *¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`· .Cô.·´º·.«
☆.·'(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
Luôn vui vẻ và đạt nhiều thành công.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 10 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87544 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87544 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 11

°{@}°,°{@}°,
*,°{@}.{@}.{@}°,*
{@}¤{20}•{11}¤{@}
,'{@}¤,{@},¤{@}’,
,¤*¤{v}¤*¤,
\|///
\V//
,\v/,
/()\
°°○☆20☆11
Tang co bo hoa hong.
Trong ngay nha giao VN.
em chuc Co luon vui,
luon khoe luon hanh phuc
va luon yeu thuong hoc sinh.
em yeu co nhieu lam.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 11 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87546 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87546 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 12

§§¤§§¤§§¤§§
|°º¤ø, Ngày¸,ø¤º°`°º¤ø,¸|
|°º¤ø,¸20-11,ø¤º°`°º¤ø,¸|
|°º¤ø,¸VUI¸,ø¤º°`°º¤ø,|
|°º¤ø,¸VẺ¸,ø¤º°`°º¤ø,|
em chúc Cô thật nhiều hạnh phúc và may mắn!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 12 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87548 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87548 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 13

。、★、•、、、
、、 ☆ ♥ 、\*•
•♥☆\•\☆\、*
\、*• ♥\☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣♥ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi, còn Cô ở lại.
Mái chèo đó là những viên phấn trắng.
Và Cô là người đưa đò cần mẫn.
cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi.
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa.
Gọi tiếng Cô với tất cả tin yêu.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 13 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87550 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87550 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 14

。、★、•、、、
、、 ☆ 、\*•
•☆\•\☆\、*
\、*• \☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi.
còn Thầy ở lại.
Mái chèo đó là những viên phấn trắng.
Và Thầy là người đưa đò cần mẫn.
Cho chúng em định hướng tương lai !

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 14 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87554 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87554 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 15

 

 

_)l(_
@@@@
@@@@@
@@@@@@@
\xxxxxxx/
\_*_=_/
Giỏ Hoa Hồng! e Tặg Thầy nhân ngày 20/11 !


Tải Về Máy Tin Nhắn 15 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87552 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87552 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 16

. “”-., ,.-“” .
# HAPPY #
*TEACHER*
,. “”-.,20/11_,.-“” .,
*._.*Vui*._.*Ve*._.*
*Hanh*._.*Phuc*._.
*Ngap*._.*Tran*._.*
* Niem*._.*Vui !!*!.
“”-., ,.-“” .
@ TEACHER @
¤ DAYS ¤
¥^_^20/11^_^¥
*-.-* Cam On *-,-*
“-“Thay”-“
“>Nhieu Lam<“

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 16 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87556 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87556 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 17

。 _::_______ ★。
☆/_________/ 。
|画_画|_’|☆。★。 ☆
。。、、、、、
、、、、、\☆。\☆
\\\\、*\
\☆、\\\
、、*\\、
。★。 ☆ 。
Happy To day! I ♥ U
★。 ☆ 。
★。20-11 ☆ 。
chuc Thay luon manh khoe va thanh dat tren con duong cong danh!!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 17 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87558 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87558 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 18

!!\ !! nhân
!! \ !! dịp
!! \!!Gày 20-11
-_-chúc
..””.. !! !!
-_-Thầy
\ \ \//ui
công tác tốt


Tải Về Máy Tin Nhắn 18 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87560 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87560 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 19

__ __
)__ll___)
)___ll____)
)____ll_____)
,__,_l;;;;l=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=:Ỉ:=Ỉ:-*’/
\_/__Nhà__Gíao__Việt__,Nam
Tháng năm dầu dải nắng dầm mưa.
Con đò trí thức Thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười.
Tình yêu xin tặng người Thầy kính thương.
Con đò mộc – mái đầu sương.
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 19 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87562 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87562 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 20

。•、、★、•、、、•、•、
、、 ☆20-11 ♥ 、\*•
•♥☆\Happy•\☆\、
\、*• ♥\☆\、•、
•、╭⌒╮⌒⌒╮\* •、
Chúc Thầy luôn vui vẻ
Hạnh phúc và thành công!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 20 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87564 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87564 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 21

╔╗╔╗.☆° 〇…
║╚╝║..°20-11°.
║╔╗ .A P P Y…
╚╝╚╝…2012 …
Chúc Thầy 20-11
Những điều tốt đẹp nhất
Sức khỏe dồi dào
Và công tác tốt!!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 21 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87566 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87566 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 22

。、★、•、、、
、、 ☆ 、\*•
•☆\•\☆\、*
\、*• \☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi,
còn Thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và cô là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng em định hướng tương lai!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 22 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87568 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87568 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 23

☆ ·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·. 20-11.·´º·.«
☆.·'(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`·. Chúc.·´º·.«
☆.·'(¸.· *¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
☆·.¸(`’·.¸*¤*¸.·’´)¸.·
».·º`· .Thầy.·´º·.«
☆.·'(¸.·’´*¤*`’·.¸)`’·.
、、、、、、
Luôn vui vẻ và đạt nhiều thành công.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 23 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87570 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87570 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 24

°{@}°,°{@}°,
*,°{@}.{@}.{@}°,*
{@}¤{20}•{11}¤{@}
,'{@}¤,{@},¤{@}’,
,¤*¤{v}¤*¤,
\|///
\V//
,\v/,
/()\
°°○☆20☆11
Tang Thay bo hoa hong.
Trong ngay nha giao VN.
em chuc Thay luon vui,
luon khoe luon hanh phuc
va luon yeu thuong hoc sinh.
em yeu co nhieu lam.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 24 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87572 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87572 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 25

。、★、•、、、
、、 ☆ ♥ 、\*•
•♥☆\•\☆\、*
\、*• ♥\☆\、
╭⌒╮⌒⌒╮\*
•╱◥██◣♥ ★、
|田|田田| \ •、
╬╬╬╬╬╬╬╬
Lớp học trò ra đi, còn Thầy ở lại.
Mái chèo đó là những viên phấn trắng.
Và Thầy là người đưa đò cần mẫn.
cho chúng con định hướng tương lai.
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi.
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa.
Gọi tiếng Thầy với tất cả tin yêu.

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 25 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87574 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87574 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 26

§§¤§§¤§§¤§§
|°º¤ø, Ngày¸,ø¤º°`°º¤ø,¸|
|°º¤ø,¸20-11,ø¤º°`°º¤ø,¸|
|°º¤ø,¸VUI¸,ø¤º°`°º¤ø,|
|°º¤ø,¸VẺ¸,ø¤º°`°º¤ø,|
em chúc Thầy thật nhiều hạnh phúc và may mắn!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 26 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87576 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87576 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 27

☆(”’*.*”’)☆
(”’*.*”’). ,.(”’*.*”’)
‘*., Ngày nhà giáo.”
☆ (”’*.*”’)☆
‘* ☆*’
____20-11__________
(¯`v´¯)_vui ve_____
_•.¸.•´_____hanh___
¸.•… ´¸.•´¨) ¸.•*¨)___
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•_

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 27 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87578 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87578 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 28

.*. ☆ .*.*.*.☆
. *.HAPPY.*.
.*. Nha giao Viet.*.
.*.20-11.*.
.*.Vui Ve .*.
. *.HANH PHUC.*.
*.*.*.*.*

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 28 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87580 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87580 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 29

(>^^^<) (>~~<)
( = ^.^ ) ( ^.^ = )
(”’).+””-.,.-””+.(,,,)
*, ..20-11 . ,*
*- .,. -*
__s2__Ngày nhà giáo VN
20-11 Vui vui vẻ !!!

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 29 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87582 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87582 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 30

(`’•.¸(`’•.¸*-*¸.•’´)¸.•’´)
~:.•º`•.20-11 .•´º•.:~
(¸.•’´(¸.•’´*-*`’•.¸)`’•.¸)
☆°。。☆°。。°☆
。 .. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ 。。
。 | _ 画_画 _ |_’| ☆ 。
|_____ღ.$$$$ღ_____|
CHUC MUNG NHA GIAO
VIET NAM 20-11

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 30 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87584 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87584 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 31

,°{@}°,°{@}°,
*,°{@}.{@}.{@}°,*
{@}¤{20}•{11}¤{@}
,'{@}¤,{@},¤{@}’,
,¤*¤{v}¤*¤,
|///
V//
,v/,
/()


Tải Về Máy Tin Nhắn 31 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87586 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87586 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tin Nhắn 32

*I””I___I””I .+*.+.
*I——–APPY .+
*I__I”””I__I .+*
*.*Happy To day! I ♥ U.*.*
~._.*.*.20/11.*.*._.~
chuc co vui ve doi dao suc khoe!!!
~._.*.*.20/11.*.*._.~

 


Tải Về Máy Tin Nhắn 32 (tự động trả về file tương thích)

Cú pháp tải
SMS 87588 gửi 6522
Cú pháp tặng bạn bè
SMS 87588 [SĐT Nhận] gửi 6522

Tag: lời chúc mừng ngày nhà giáo việt nam hay nhất

Tin Nhắn SMS Chúc Mừng Ngày 20-11

Tin nhắn sms tạo hình ấn tượng như hình giỏ hoa, lẵng hoa, trái tim... để chúc mừng
   383 xem