Nổi bật nhất

Đăng Nhập Khu Vườn Trên Mây Ưu đãi Đặc Biệt!

Hỗ trợ:    408 xem
Khu Vườn Trên Mây Ưu đãi Đặc Biệt!

khu-vuon-tren-may-android

Chi tiết sự kiện:

Gói ưu đãi SMS 10k đã quay trở lại! Các chủ vườn đã nhận được thông báo khuyến mãi chưa nè?
? Từ ngày 21/09 đến 23:59h ngày 22/09, các chủ vườn khi đăng nhập vào game sẽ có cơ hội nhận gói ưu đãi bất ngờ: NHÂN 6 GIÁ TRỊ SMS 10.000 VNĐ.
✨ Lưu ý: Chỉ những chủ vườn NHẬN ĐƯỢC THÔNG BÁO trong game mới nhận được ưu đãi!
⬅ Thời gian: 1 giờ kể từ lần đăng nhập đầu tiên.
Kính báo!

Tải game Khu Vườn Trên Mây (Update sự kiện)

Tải KVTM .JAV

Tag: khu vuon trên mây ưu đãi đặc biệt

Đăng Nhập Khu Vườn Trên Mây Ưu đãi Đặc Biệt!

Khu Vườn Trên Mây Ưu đãi Đặc Biệt! các chủ vườn đã nhận được thông báo khuyến mãi chưa nè?
   408 xem