Nổi bật nhất

Hướng dẫn tạo logo Online với flamingtext.com

Hỗ trợ:    888 xem
Cách tạo logo trực tuyến miễn phí với flamingtext.com

Flamingtext Website hỗ trợ tạo Logo Designs hoàn toàn miễn phí. Hơn 100 mẫu thiết kế, biểu tượng tuyệt vời sẽ giúp bạn tạo nên những logo giống như dân đồ họa chuyên nghiệp.

* Danh sách 5 trang web hỗ trợ tạo logo online miễn phí.

Các tính năng để làm việc với Flamingtext

– Choose logo ( Phần này là bạn chọn kiểu logo mình thích)
– Edit text ( Ghi tên web/blog của mình)
– Customize ( Chỉnh sửa, trang điểm hiệu hứng màu hình ảnh cho logo…)
– Done ( Xuất logo tải về)

Tạo logo Online

Bây giờ chúng ta bắt đầu tạo logo với flamingtext.

Bước 1. Choose logo

– Truy cập flamingtext.com

– Chọn mẫu logo bạn thích

Bước 2. Edit text & Customize

Edit text

+ Logo Text: Bạn điền tên logo wap/web/blog của bạn
+ Font : Font chữ hiện tại đang sử dụng (bạn có thể chọn fonts khác)
+ Text Size: Tùy chỉnh cỡ chữ

Customize

.Logo (Phận này chủ yếu là hiệu ứng viền cho logo bạn cứ check từng cái để biết hiệu ứng như thế nào.)
+ Use Bevel
+ Bevel Size:
+ Outline Size:
+ Outline:
+ Gradient
+ Outline2 Size:
+ Outline2:
+ InsetHighlight:
+ Curve Highlight:

. Shadow ( Phần nầy là chỉnh hiệu ứng bóng cho logo, lamg tương tự như ở logo)

. Background.( Phần này là tinh chỉnh kiểu nền cho logo, có tới 5 kiểu cho ban chon lựa.)
+ Transparent
+ Color
+ Pattern
+ Gradient
+ Sunburst

. Image ( Đây là bước chỉnh sửa cuối cùng liên quan đến kích thước, định dạng file ảnh)

Bước 3. Done

Tới bước này bạn chỉ cần Download file logo đã tạo về máy là xong.

* Chú ý:
Đối vối các dòng có chữ Premium này sáng lên là logo đó bạn phải mua nhé. Nên khi bạn tùy chỉnh sao mà sáng chữ này thì bạn nên tắt nếu như bạn không muốn phải mua.

Tag: Cách tạo logo trực tuyến miễn phí với flamingtext.com

Hướng dẫn tạo logo Online với flamingtext.com

Flamingtext Website hỗ trợ tạo Logo Designs hoàn toàn miễn phí. Hơn 100 mẫu thiết kế, biểu tượng tuyệt vời
   888 xem