Game Bài

Hướng dẫn cách chơi Secret Hitler Board Game

Hành hình

 

Secret Hitler được chơi theo các vòng. Mỗi vòng sẽ bao gồm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1 – Bầu cử: thành lập chính phủ mới.

Giai đoạn 2 – Lập pháp: ban hành chính sách mới.

Giai đoạn 3 – Điều hành: thực thi quyền lực của chính phủ.

Giai đoạn 1 – Bầu cử

Giai đoạn này nhằm tiến hành bầu cử để chọn ra những người điều hành đất nước, được thực hiện thông qua các bước sau đây:

Bước 1: Chuyển ứng cử viên Tổng thống

Trong vòng đầu tiên, Tổng thống được chọn ngẫu nhiên. Từ các vòng sau, khi một vòng mới bắt đầu, thẻ Tổng thống được chuyển theo chiều kim đồng hồ đến người chơi tiếp theo, ngay cả khi người đó là người được chọn vào chính phủ ở vòng trước. 

Người cầm thẻ này sẽ là ứng cử viên Tổng thống mới.

Bước 2: Đề cử Ứng cử viên Thủ tướng

Ứng cử viên Tổng thống chọn Ứng cử viên Thủ tướng bằng cách đưa bảng hiệu Thủ tướng cho bất cứ người chơi nào đủ điều kiện.

Những người chơi ban hành chính sách cuối cùng sẽ không đủ điều kiện để trở thành Thủ tướng mới.

Lưu ý: trong trò chơi có 5 người chơi, chỉ có Thủ tướng cuối cùng không đủ điều kiện để trở thành Ứng cử viên Thủ tướng mới, Tổng thống có thể được đề cử.

Còn trong các trò chơi khác, cả Tổng thống và Thủ tướng cuối cùng đều không được đề cử Thủ tướng mới.

Đề cử Ứng cử viên Thủ tướng

Bước 3: Bầu cử

Sau khi Ứng cử viên Tổng thống đã chọn Ứng cử viên Thủ tướng, tất cả người chơi ( bao gồm cả Ứng cử viên) sẽ tiến hành bỏ phiếu cho chính phủ được đề xuất. Người chơi tiến hành bỏ phiếu bằng cách đặt lá phiếu Yes hoặc No úp trước mặt. Khi tất cả người chơi đã bỏ phiếu xong, đồng thời lật cá lá phiếu của các người chơi lên.

Bầu cử

Nếu trên 50% số phiếu trở lên là YES: Ứng cử viên Tổng thống và Ứng cử viên Thủ tướng mới sẽ trở thành Tổng thống và Thủ tướng đương nhiệm. Tiếp tục bước đến giai đoạn 2 là Lập pháp.

Lưu ý: nếu như hiện tại đã có hơn 3 chính sách Phát xít được ban hành, tiến hành hỏi Thủ tướng mới xem có phải là Hitler hay không. Nếu Thủ tướng mới là Hitler, trò chơi sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho bên Phát xít.

Nếu kết quả hòa hoặc đa số phủ quyết No: là bài Tổng thống sẽ được di chuyển sang ứng cử viên Tổng thống tiếp theo theo chiều kim đồng hồ và tiến hành một cuộc bầu cử khác.

Theo dõi bầu cử

Nếu người chơi từ chối ba cuộc bầu cử liên tiếp, thì  người dân sẽ tự đưa ra chính sách của mình. Tiến hành lật lá bài đầu tiên trong tập Lá bài rút chính sách ở giữa bàn chơi và ban hành nó bằng cách đặt lên bàn chơi tương ứng ( Bàn Tự do hoặc Bàn Phát xít).

Bất cứ tác động nào của chính sách này đều sẽ được bỏ qua. Sau đó, tất cả người chơi sẽ đều đủ điều kiện để Ứng cử Thủ tướng vòng tiếp theo đồng thời Theo dõi bầu cử sẽ tính lại từ đầu.

Giai đoạn 2- Lập pháp

Phiên họp lập pháp sẽ được Thủ tướng và Tống thống tiến hành để ban hành chính sách mới thông qua các bước sau:

Tổng thống rút ra ba lá bài đầu tiên từ bộ bài rút Chính sách, bí mật kiểm tra ba lá bài này và loại bỏ một lá bài nhưng vẫn phải úp xuống. Đưa hai lá bài còn lại cho Thủ tướng.

Thủ tướng bí mật xem hai lá bài Chính sách. Loại bỏ một lá bài chính xác bằng cách up nó xuống và ban hành lá bài Chính sách còn lại bằng cách đặt nó vào Bảng chơi tương ứng của Chính sách.

Một số chính sách ban hành sẽ có thể vô hiệu hóa Quyền Tổng thống. Khi đó tiến hành luôn vòng chơi tiếp theo, bỏ qua giai đoạn Điều hành. Nếu chính sách kích hoạt Quyền Tổng thống thì đến bước Điều hành.

Lưu ý:

– Tổng thống và Thủ tướng không được giao tiếp với nhau bằng bất cứ hành động hay lời nói nào trong suốt giai đoạn này.

– Các thẻ chính sách bỏ đi sẽ được giữ bí mật nhưng Tổng thống và Thủ tướng có thể tiết lộ cho mọi người, tất nhiên là có thể nói dối. 

– Nếu thẻ Chính sách còn ít hơn 3, thì tiến hành trộn chúng cùng với các thẻ Chính sách đã bỏ đi và tạo ra chồng bài rút mới. 

Giai đoạn 3 – Điều hành

Điều hành

Giai đoạn này, Tổng thống bắt buộc phải tiến hành quyền lực chính sách theo Bảng chơi. Các chính sách trên Bảng chơi Phát xít lần lượt là:

Điều tra lòng trung thành

Tổng thống điều tra một người chơi khác chưa được điều tra bằng cách nói “Tôi chính thức điều tra [tên người chơi]”.

Người chơi bị điều tra đưa Thẻ Phe của mình ( Không phải thẻ Nhân vật) cho Tổng thống.

Tổng thống bí mật kiểm tra thẻ Phe thành viên và rồi trả lại. Tổng thống có thể chia sẻ thông tin này với mọi người, dĩ nhiên có thể nói dối. 

Bầu cử đặc biệt

Tổng thống chọn bất kỳ người chơi nào khác trong làm Ứng cử viên Tổng thống tiếp theo bằng cách đưa người chơi đó  Thẻ Tổng thống. Người chơi đó chỉ định một Ứng cử viên Thủ tướng và cuộc bầu cử diễn ra như bình thường. Sau cuộc bầu cử đặc biệt, thứ tự Tổng thống trở lại trật tự ban đầu.

Xem trước Chính sách

Tổng thống bí mật nhìn vào ba lá bài hàng đầu trong bộ bài Chính sách và sau đó đưa chúng trở lại vị trí trên cùng của bộ bài mà không thay đổi thứ tự.

Hành hình

Tổng thống chọn một người chơi và tiến hành xử tử bằng cách nói “Tôi chính thức xử tử [tên người chơi]”.

Nếu người chơi đó là Hitler, người chơi tiết lộ Thẻ Vai trò của mình và trò chơi kết thúc trong một chiến thắng Tự do. Nếu người chơi bị xử tử không phải là Hitler, người chơi đó không tiết lộ thẻ Nhân vật hay thẻ Phe của mình.Người chơi bị loại khỏi trò chơi và không được nói, bỏ phiếu hoặc ra tranh cử.

Hành hình

Đặc biệt – Quyền phủ quyết

Sau khi năm chính sách phát xít được ban hành, nhánh hành pháp đạt được quyền lực rộng lớn hơn nhiều so với các chính sách được ban hành. Khi đó, Tổng thống rút ra ba chính sách, loại bỏ một chính sách và chuyển hai chính sách còn lại cho Thủ tướng như thường lệ. Sau đó, Thủ tướng có thể, thay vì ban hành một trong hai chính sách, nói “Tôi muốn phủ quyết chương trình nghị sự này”. Nếu Tổng thống đồng ý, cả hai chính sách đều bị loại bỏ và bảng thông báo của Chủ tịch sẽ chuyển sang bên trái như bình thường.

Nếu Tổng thống không đồng ý, Thủ tướng phải ban hành một trong hai chính sách được trao cho ông.

Lưu ý: Mỗi lần sử dụng quyền phủ quyết cũng sẽ làm tăng thêm số lần trong Theo dõi bầu cử.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *