Game Bài

Hướng dẫn cách chơi Ma sói One Night Day Break

Hướng dẫn cách chơi Ma sói One Night Day Break

Các nhân vật thức dậy ban đêm

Sentinel (Lính gác)

Sentinel

Thuộc Phe Dân làng. Lượt ban đêm, Lính gác thức dậy và có thể đặt một Token Chặn lên bất kỳ thẻ nào của người chơi nào, ngoại trừ bản thân.

Thẻ bài đó sẽ không được xem hoặc di chuyển, và sẽ không có Bảo vật nào được đặt trên đó.

Lá chắn của Lính gác ngăn Phù Thủy, Kẻ trộm, Say rượu và Kẻ mất ngủ xem hoặc di chuyển lá bài của chính họ (nếu nó được che chắn). Mặc dù sức mạnh của Say rượu thông thường là bắt buộc, nhưng một Token Chặn trên thẻ Say rượu sẽ ngăn Say rượu sử dụng sức mạnh của mình.

Trong quá trình thiết lập, một Token Chặn  nên được đặt gần các thẻ trung tâm để Lính gác có thể dễ dàng lấy nó.

Alpha Wolf (Sói Alpha)

Alpha Wolf

Sói Alpha thuộc Phe Sói.

Nếu chơi với Sói Alpha, hãy đặt bất kỳ thẻ Ma sói nào khác (bao gồm Ma sói thông thường, Sói huyền bí hoặc Sói mơ mộng) úp xuống và vuông góc với ba thẻ chính giữa.

Vào ban đêm, Sói Alpha thức dậy cùng với những Người Sói khác. Sau đó, Sói Alpha thức dậy riêng biệt.

Sói Alpha phải trao đổi thẻ Ma sói Trung tâm với bất kỳ thẻ nào của người chơi khác (nhưng không phải thẻ của chính mình hoặc thẻ của Người sói khác) mà không nhìn vào một trong hai thẻ.

Lưu ý: Tất cả các vai trò có thể xem hoặc di chuyển thẻ trung tâm cũng có thể xem hoặc di chuyển thẻ Ma sói trung tâm.

Mystic Wolf (Sói huyền bí)

Mystic Wolf

Thuộc phe sói. Sói huyền bí thức dậy cùng các Ma sói khác. Sau đó, Sói huyền bí thức dậy riêng biệt. 

Sói Huyền bí có thể nhìn vào một thẻ của người chơi khác.

Apprentice Seer (Tiên tri tập sự)

Apprentice Seer

Thuộc phe Dân làng

Tiên tri tập sự thức dậy ban đềm và có thể xem một trong những lá bài trung tâm.

Paranormal Investigator – P.I (Thám tử huyền bí)

Paranormal Investigator

P.l. thức dậy và có thể nhìn vào các thẻ của tối đa hai người chơi khác, mỗi người một thẻ. Nếu anh ta xem phải lá bài Ma sói hoặc Chán đời, anh ta không thể xem thêm bất kỳ lá bài nào nữa và anh ta sẽ trở thành Người sói hoặc Chán đời, tương ứng.

Nếu P.l. nhìn thấy lá bài Nhân bản, người  đã nhìn thấy Người sói trước đó, P.I có thể tiếp tục tìm kiếm (anh ta không biết Nhân bản đã nhìn thấy gì, và không trở thành những gì Nhân bản đã thấy, ngay cả khi Nhân bản nhìn thấy Ma sói hoặc Chán đời).

Điều tra viên huyền bí ở trong đội của làng, trừ khi anh ta thấy lá Người sói, trong trường hợp đó anh ta tham gia Phe Sói hoặc nếu anh ta tìm thấy một Chán đời, trong trường hợp đó anh ta trở thành một Chán đời và chỉ chiến thắng nếu anh ta chết.

Witch (Phù Thủy)

witch

Phù thủy thức dậy và có thể nhìn vào một trong những lá bài trung tâm.

Nếu cô ấy nhìn vào một thẻ ở giữa, thì cô ấy phải đổi thẻ đó với bất kỳ thẻ nào của người chơi (bao gồm cả thẻ của chính cô ấy), đặt thẻ của người chơi đó trở lại trung tâm (ở cùng một vị trí) mà không nhìn vào nó.

Phù thủy ở trong đội của làng, trừ khi cô ấy thay thế thẻ của chính mình bằng thẻ của một đội khác.

Village Idiot ( Tên ngốc)

Village Idiot

Tên ngốc thức dậy ban đêm và có thể di chuyển tất cả các thẻ của người chơi (trừ của anh ta ) sang bên trái hoặc phải một bước.

Nếu anh ta chọn di chuyển thẻ, anh ta phải luôn di chuyển tất cả các thẻ của người chơi,  ngoại trừ thẻ của chính anh ta, các thẻ trung tâm và bất kỳ thẻ nào có Token Chặn trên đó.

Tên Ngốc thuộc phe Dân làng.

Revealer (Người khám phá)

Revealer

Người khám phá thức dậy và có thể lật bất kỳ lá bài nào của người chơi khác.

Nếu đó là một lá bài Ma sói hoặc Chán đời, Người khám phá phải úp nó lại một lần nữa. Nếu Người khám phá xem phải một lá Nhân bản hoặc P.l. , anh ta để nó ngửa.

Người khám phá chỉ lật một lá bài ngửa lên, ngay cả khi anh ta tìm thấy Người sói hoặc Người đánh bài.

Người khám phá thuộc đội của làng.

Curator (Người bảo quản)

Curator

Người Bảo quản thức dậy và có thể chọn và đặt một Token Bảo vật ngẫu nhiên úp xuống (không cần nhìn vào nó) trên bất kỳ thẻ nào của người chơi (bao gồm cả thẻ của anh ta).

Người Bảo quản không được đặt mã thông báo Bảo vật trên thẻ có Token Chặn trên đó.

Người Bảo quản thuộc Phe Dân làng.

Nhân vật không thức dậy

Bodyguard (Bảo vệ)

Bodyguard

Khi mọi người bình chọn, người chơi mà Vệ sĩ chỉ điểm không thể bị giết.

Nếu người chơi đó nhận được nhiều phiếu bầu nhất, người chơi có nhiều phiếu bầu tiếp theo (ít nhất hai) sẽ bị giết. Lá bài này được đề xuất cho vào game có năm người chơi trở lên.

Khi chơi Bảo vệ, tất cả người chơi cần phải lật bài của mình ngay sau khi bình chọn (để xem nếu Vệ Sĩ chỉ về người chơi có nhiều phiếu nhất).

Bảo vệ thuộc phe Dân làng.

Dream Wolf (Sói ngủ mơ)

Dream Wolf

Sói ngủ mơ không thức dậy cùng với những Ma sói khác.

Khi các Ma sói được gọi, anh ta đưa ngón tay cái ra lên để các Ma sói khác biết anh ta là ai.

Khi chơi với Minion, Sói ngủ mơ cũng giơ thò ngón tay cái của mình ra trong giai đoạn ban đêm của Minion. Sói ngủ mơ thuộc đội người sói.

Khi chơi với Sói trong mơ, Quản trò nên đánh thức Ma sói hơi khác một chút:

“Ma sói, trừ Sói ngủ mơ, hãy thức dậy và tìm những Ma sói khác. Sói ngủ mơ, hãy giơ ngón tay cái ra”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *