Game Bài

Hướng dẫn cách chơi Bài Bang! Board game

Hướng dẫn cách chơi Bài Bang

Bước 1: Nếu Bộ bài Bang của bạn có các bàn chơi đi kèm, tiến hành chia cho mỗi người chơi 1 Bàn chơi. Đây là nơi bạn đặt các lá bài vai trò, nhân vật, vũ khí và đạn của mình  lên. Nếu bộ bài của bạn không có Bàn chơi, tiến tới bước 2.

Bước 2: Lấy ra các lá Vai trò tùy thuộc vào số lượng người chơi như sau:

Có 4 người chơi: 1 lá Cảnh sát trường, 1 lá Kẻ phản bội, 2 lá bài Tên tội phạm

Có 5 người chơi: 1 lá Cảnh sát trường, 1 lá Kẻ phản bội, 2 lá bài Tên tội phạm, 1 Cảnh sát phó.

Có 6 người chơi: 1 lá Cảnh sát trường, 1 lá Kẻ phản bội, 3 lá bài Tên tội phạm, 1 Cảnh sát phó.

Có 7 người chơi: 1 lá Cảnh sát trường, 1 lá Kẻ phản bội, 3 lá bài Tên tội phạm, 2 Cảnh sát phó.

Bước 3: Xáo trộn các quân bài Vai trò và chia cho mỗi người chơi 1 lá, úp xuống. Người chơi có quyền lật lên xem Vai trò của mình, nhưng không để các người chơi khác phát hiện ra. Riêng Cảnh sát trường phải lật lá bài của mình lên để tất cả những người chơi khác đều biết. Những lá bài Vai trò không được sử dụng thì loại ra khỏi trò chơi.

Bước 4: Xáo trộn các lá bài Nhân vật và chia cho mỗi người chơi 1 lá. Mỗi người chơi sẽ lật 1 lá bài Nhân vật của mình lên, công bố tên nhân vật này cũng như khả năng đặc biệt và số đạn. Riêng đối với Cảnh sát trường, anh ta sẽ được cộng thêm 1 viên đạn vào số viên đạn có của Nhân vật mình nắm giữ. 

Những lá bài Nhân vật không được sử dụng thì loại ra khỏi trò chơi.

Người chơi sẽ lấy số lá vài Đạn (nếu có trong bộ ) tương ứng với số đạn của nhân vật để làm cơ sở theo dõi. Trong trường hợp bộ bài của bạn không có các lá bài Đạn, bạn có thể sử dụng một lá bài Nhân vật bị bỏ đi để làm số đếm đạn, bằng cách lật úp chúng xuống, che đi số đạn thừa sao cho số đạn hiện ra bằng đúng số đạn bạn đang có là được.

Bước 5: Xáo trộn 80 lá bài Rút và chia cho mỗi người số lá bài bằng số viên đạn mà họ có. Số bài còn lại sẽ là Bộ bài bốc, được đặt giữa bàn chơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *